விவசாயம் Archives | 24 Viral News

சிறுவாணி ஆற்றின் குறுக்கே அணை – கேரள அரசு

கொரோனா ஊரடங்கைச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் கேரள அரசு, சிறுவாணி ஆற்றின் குறுக்கே அட்டப்பாடி பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் அணைக்கட்டும் முயற்சியில் தீவிரமாகியிருக்கிறது…